Bestuur

Het Inloophuis Kennemerland wordt bestuurd door een onafhankelijke stichting die actief bijdraagt aan het goed laten functioneren van het huis. Het bestuur bestaat uit de volgende onbezoldigde leden:

Esther Vink Algemeen bestuurslid, portefeuille personeel
Jan Kramer Algemeen bestuurslid, portefeuille personeel
Jan de Wit Voorzitter, portefeuille PR en Communicatie
Jan Giliam Penningmeester

In het Inloophuis Kennemerland werken vier coördinatoren: Barbara van der Weiden, Manon Boom, Sheila Bijthoorn en Ilona Koopman.

Vrijwilligers

Om alle werkzaamheden goed te laten verlopen zijn vele vrijwilligers actief in en ten behoeve van het inloophuis Kennemerland

De gastvrouwen en gastheren voor de dagelijkse ontvangst van gasten in het huis. Zij bieden een luisterend oor, geven ruimte en aandacht voor het persoonlijke verhaal en voeren gastgesprekken en zij begeleiden groepen die gebruik maken van de faciliteiten van het huis. Een deel van de gastvrouwen en gastheren vervult naast de primaire opvangtaak ook nog taken in werkgroepen en commissies